| Selamat Datang: Tetamu
Loading page, please wait ...

UT1-P2 Bilangan Pelaksanaan Program Bersama Masyarakat Yang Dilaksanakan oleh PBT

UT1-P2 Bilangan Pelaksanaan Program Bersama Masyarakat yang Dilaksanakan oleh PBT
Definisi Penunjuk

Program bersama masyarakat ini merupakan program bercorak kemasyarakatan yang dijalankan/dianjurkan oleh PBT. 

Penerangan / Justifikasi

Kekerapan pelaksanaan program bersama masyarakat ini merupakan salah satu usaha untuk merapatkan hubungan antara PBT dan orang ramai. Hubungan baik antara penyedia perkhidmatan perbandaran (PBT) dan pengguna (orang ramai) penting bagi mewujudkan kerjasama erat untuk membentuk persekitaran yang bersih, selamat  dan harmoni ke arah mewujudkan bandar yang sejahtera dan mampan.

Contohnya program yang berkaitan Local Agenda 21 yang dilaksanakan di dalam seluruh kawasan pentadbiran PBT setiap tahun boleh diambilkira sebagai salah satu program yang dilaksanakan bersama masyarakat.

Sumber Data
  • Pihak Berkuasa Tempatan

Butiran Data

A.   Bilangan program-program kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PBT pada tahun kajian.

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaian

UT1 – P2 = A

Di mana:

= Bilangan program kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PBT pada tahun kajian.

 

Dewan/ Majlis Bandaraya

Majlis Perbandaran

Majlis Daerah

≥ 120

70 - 119

≤ 69

≥ 70

30 - 69

≤ 29

≥ 20

9 - 19

≤ 8

 

 

 

3

2

1

 

 

≥ 20 kali program setahun