| Selamat Datang: Tetamu
Loading page, please wait ...

Dimensi, Tema dan Penunjuk MURNInets 2.0

Kerangka MURNInets 2.0 yang terdiri daripada 5 strategi, 6 dimensi, 22 tema dan 43 penunjuk dibentuk berdasar kepada Strategi Pembangunan Mampan yang digarap daripada dasar Wawasan 2020, Model Ekonomi Baru (MEB), Rancangan Malaysia Ke-11 (2016-2020), Rancangan Fizikal Negara (RFN Ke-3) dan Dasar Perbandaran Negara 2 (DPN2).

Kerangka MURNInets 2.0

Strategi, Dimensi, Tema dan Penunjuk

 

Ringkasan Penunjuk MURNInets 2.0 adalah seperti berikut:

 

Ringkasan Penunjuk (part 1)

Ringkasan Penunjuk (part 2)

Ringkasan Penunjuk (part 3)