| Selamat Datang: Tetamu
Loading page, please wait ...

UT3-P2 Bilangan Pelaksanaan Operasi Penguatkuasaan

UT3-P2 Bilangan pelaksanaan operasi penguatkuasaan yang dijadualkan oleh PBT
Definisi Penunjuk

Operasi penguatkuasaan berjadual yang dijalankan oleh Pihak Berkuasa Tempatan sepanjang tahun kajian.

Penerangan / Justifikasi

Operasi penguatkuasaan yang kerap dan berjadual di bawah peruntukan Akta-akta yang berkaitan membolehkan Pihak Berkuasa Tempatan memantau tahap kesejahteraan penduduk.

Sumber Data
  •  Pihak Berkuasa Tempatan.

Butiran Data

A. Bilangan operasi penguatkuasaan berdasarkan jadual yang ditetapkan pada tahun kajian.

 

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaian

UT3 – P2 = A

Di mana:

A =   Bilangan operasi penguatkuasaan berdasarkan jadual yang ditetapkan pada tahun kajian.

 


Dewan/Majlis Bandaraya Majlis Perbandaran Majlis Daerah

> 500

 

 

300-499

 

 

≤ 299

> 100

 

 

50-99

 

 

≤ 49

> 36

 

 

24-36

 

 

≤ 23

 

 

 

 

 3

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

> 500 operasi bagi Dewan / Majlis Bandaraya

 

> 100 operasi bagi Majlis Perbandaran

 

> 36 operasi bagi Majlis Daerah