| Selamat Datang: Tetamu
Loading page, please wait ...

UT2-P2 Perbelanjaan Penyelenggaraan PBT

UT2-P2 Peratusan perbelanjaan penyelenggaraan berbanding jumlah perbelanjaan PBT keseluruhan
Definisi Penunjuk

Perbelanjaan untuk penyelenggaraan berbanding hasil keseluruhan Pihak Berkuasa Tempatan.

Penerangan / Justifikasi

Perbelanjaan untuk penyelenggaraan yang tinggi menunjukkan Pihak Berkuasa Tempatan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan penduduk dan seterusnya mengukuhkan peranannya sebagai pentadbir kawasan tempatan.

Sumber Data
  •  Pihak Berkuasa Tempatan
Butiran Data
A. Jumlah perbelanjaan penyelenggaraan Pihak Berkuasa Tempatan pada tahun kajian.
B. Jumlah perbelanjaan keseluruhan Pihak Berkuasa Tempatan pada tahun kajian.

Formula Piawaian Skor Sasaran 

UT2– P2 = ( A / B ) x 100

Di mana:

A =   Jumlah perbelanjaan perbelanjaan penyelenggaraan pihak berkuasa tempatan pada tahun kajian

B  Jumlah perbelanjaan keseluruhan pihak berkuasa tempatan pada tahun kajian.


 

> 20% (Paling Memuaskan)

10% – 20% (Memuaskan)

< 10% (Tidak Memuaskan)

3

 

2

 

1

 

> 20%  (Paling Memuaskan)