| Selamat Datang: Tetamu
Loading page, please wait ...

UT1-P2 Program Bersama Masyarakat

UT1 – P2 Bilangan pelaksanaan program bersama masyarakat yang dilaksanakan oleh PBT
Definisi Penunjuk

Program bersama masyarakat ini merupakan program bercorak kemasyarakatan yang dijalankan/dianjurkan oleh PBT.

Penerangan / Justifikasi

Kekerapan pelaksanaan program bersama masyarakat ini merupakan salah satu usaha untuk merapatkan hubungan antara PBT dan orang ramai. Contohnya program yang berkaitan Local Agenda 21 yang dilaksanakan di dalam seluruh kawasan pentadbiran PBT setiap tahun boleh diambilkira sebagai salah satu program yang dilaksanakan bersama masyarakat.

Sumber Data
  •  Pihak Berkuasa Tempatan.

Butiran Data
A. Bilangan program–program kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PBT pada tahun kajian.

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaian

UT1 – P2 = A

Di mana:

A =   Bilangan program–program kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PBT pada tahun kajian.
Dewan/ Majlis Bandaraya Majlis Perbandaran Majlis Daerah

> 100

 

 

60 – 99

 

 

≤ 59

 > 50

 

 

20 – 49

 

 

≤ 19

 > 10

 

 

5 – 9

 

 

≤ 4
 

 

 

 3

 

 

2

 

 

1

> 100 kali program setahun utk Dewan / Majlis Bandaraya

 

> 50 kali program setahun utk Majlis Perbandaran

 

> 10 kali program setahun utk Majlis Daerah

 

> 5 kali program setahun

> 5 kali program setahun

> 100 kali program setahun utk Dewan / Majlis Bandaraya