| Selamat Datang: Tetamu
Loading page, please wait ...

ST3-P2 Bilangan Program/Kempen Alam Sekitar di PBT

ST3-P2 Bilangan Program / Kempen Alam Sekitar di PBT
Definisi Penunjuk

Jumlah program/kempen alam sekitar yang dijalankan di kawasan PBT.

Penerangan / Justifikasi

Promosi yang efektif dan kesedaran awam merupakan faktor yang penting mempengaruhi kejayaan kempen alam sekitar. Ini dijalankan dengan program kesedaran dan memberi penerangan, gotong royong dan sebagainya bagi menggalakkan penduduk mengenai kepentingan menjaga dan melindungi alam sekitar serta mengamalkan gaya hidup 'hijau' termasuk budaya kitar semula. 

Sumber Data
  •  Pihak Berkuasa Tempatan

Butiran Data

A.    Bilangan program/kempen alam sekitar yang direkodkan di kawasan kajian pada tahun kajian.

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaian

ST3 – P2 =  A

Di mana:

A = Bilangan program/kempen alam sekitar di kawasan kajian pada tahun kajian.

  

Dewan/ Majlis Bandaraya

Majlis Perbandaran

Majlis Daerah

> 12

 

 6 – 11

 

 ≤ 5

 

> 7

 

 3 – 6

 

 ≤ 3

 

> 5

 

 2 – 5

 

 ≤ 1

 

 

3

 

 2

 

 1

 > 12 program/kempen bagi Dewan / Majlis Bandaraya

 

> 7 program / kempen bagi Majlis Perbandaran

 

> 5 program / kempen bagi Majlis Daerah