| Selamat Datang: Tetamu
Loading page, please wait ...

KT3-P4 Peratus Tandas Awam Yang Mendapat Penarafan

KT3-P4 Peratus tandas awam yang mendapat penarafan
Definisi Penunjuk

Bilangan tandas awam dikategorikan di bawah gred A berbanding tandas awam  yang dinilai.

Penerangan / Justifikasi

Penentu tahap pelaksanaan usaha untuk mendidik dan membina kesedaran pengguna tandas awam.

Sumber Data
  • Pihak Berkuasa Tempatan

  • Jabatan Kerajaan Tempatan (Bahagian Kesihatan Persekitaran)

Butiran Data

A.

Bilangan tandas bertaraf lima bintang (amat bersih).

B.

Bilangan tandas pada tahun kajian.

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaian

 KT3 – P4 =  (A /B) x 100

Di mana:

 A =  Bilangan tandas awam yang dikategorikan di bawah gred A di kawasan kajian sehingga akhir tahun kajian.

B =  Bilangan tandas awam dinilai di kawasan kajian sehingga akhir tahun kajian.

>70% 

30-70% 

<30% 

3

2

1

> 70 %