| Selamat Datang: Tetamu
Loading page, please wait ...

KT3-P3 Peratus Premis Perniagaan Makanan Dalam Gred A

KT3-P3 Peratus premis perniagaan makanan dalam Gred A
Definisi Penunjuk

Bilangan premis perniagaan makanan yang dikategorikan di bawah gred A berbanding bilangan premis perniagaan makanan yang dinilai.

Penerangan / Justifikasi

Penentu tahap pelaksanaan usaha untuk mendidik dan membina kesedaran pengusaha premis makanan dan penduduk tentang kepentingan kebersihan makanan dan persekitaran premis.

Sumber Data
  • Pihak Berkuasa Tempatan

Butiran Data
A. Bilangan premis perniagaan makanan yang dikategorikan di bawah gred A di kawasan kajian sehingga akhir tahun kajian.
B. Bilangan premis perniagaan makanan dinilai di kawasan kajian pada tahun kajian.

Formula

Piawaian

Skor

Sasaran Piawaian

KT3 – P3 =  (A /B) x 100

Di mana:

 A =  Bilangan premis perniagaan makanan yang dikategorikan di bawah gred A di kawasan kajian sehingga akhir tahun kajian.

B =  Bilangan premis perniagaan makanan dinilai di kawasan kajian pada tahun kajian.  

  > 70% 

30-70% 

< 30% 

3

2

1

> 70 %