| Selamat Datang: Tetamu
Loading page, please wait ...

KT3-P2 Nisbah Kes Penyakit Bawaan Air Dan Vektor Kepada 10,000 Penduduk

KT3-P2 Nisbah kes penyakit bawaan air dan vektor kepada 10,000 penduduk
Definisi Penunjuk

Bilangan kes penyakit bawaan air dan vektor yang dilaporkan atau dikesan pada tahun Kajian berbanding jumlah penduduk.

Penerangan / Justifikasi

Kualiti air yang bersih boleh mengurangkan kes penyakit bawaan air dan makanan.

Sumber Data
  • Jabatan Kesihatan/Hospital Negeri/Daerah

Butiran Data

A.

Bilangan kes penyakit bawaan air dan vektor di kawasan kajian pada tahun kajian.

B.

Jumlah penduduk di kawasan kajian pada tahun kajian.

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaian

KT3 – P2 =  (A /B) x 10,000

Di mana:

A =  Bilangan kes penyakit bawaan air dan makanan di kawasan kajian pada tahun kajian.

B =  Jumlah penduduk di kawasan kajian pada tahun kajian.

 < 1 Kes : 10,000 Penduduk (Amat memuaskan) 

1 – 5 Kes  : 10,000 Penduduk (Sederhana) 

> 5 Kes : 10,000 Penduduk (Tidak memuaskan) 

3

 

2

 

< 1 Kes : 10,000 penduduk