| Selamat Datang: Tetamu
Loading page, please wait ...

KT4-P1 Nisbah Kes Jenayah Indeks Kepada 10,000 Penduduk

KT4-P1 Nisbah kes jenayah indeks kepada 10,000 penduduk
Definisi Penunjuk

Bilangan kes jenayah indeks yang dilaporkan dalam setahun.

Penerangan / Justifikasi

Kekerapan jenayah indeks akan mengancam keselamatan awam. Justeru itu perancangan pembangunan kawasan persekitaran perlu mengambil kira ciri-ciri keselamatan yang tinggi.

Sumber Data
  •  Ibu Pejabat Daerah, Polis Diraja Malaysia

Butiran Data

A.

Bilangan kes jenayah indeks yang dilaporkan setahun di kawasan kajian pada tahun kajian.

B.

Jumlah penduduk di kawasan kajian pada tahun kajian.

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaian

KT4 – P1 =  (A /B) x 10,000

Di mana:

 A =  Bilangan kes jenayah indeks yang dilaporkan setahun di kawasan kajian pada tahun kajian.

B =  Jumlah penduduk di kawasan kajian pada tahun kajian.

 < 5 Kes :  10,000 Penduduk (Rendah)  

5 - 20 Kes : 10,000 Penduduk (Sederhana) 

> 20 Kes : 10,000  (Tinggi)  

3

 

2

 

1

< 5 Kes : 10,000 Penduduk