| Selamat Datang: Tetamu
Loading page, please wait ...

IT2-P2 Peratusan kutipan sisa pepejal domestik mengikut jadual

IT2-P2 Peratusan kutipan sisa pepejal domestik mengikut jadual
Definisi Penunjuk

Kutipan sisa pepejal domestik mengikut jadual yang ditetapkan yang dijalankan oleh Pihak Berkuasa Tempatan / agensi pengurusan sisa pepejal domestik sepanjang tahun kajian.

Penerangan / Justifikasi

Kutipan sisa pepejal domestik yang kerap dapat mengatasi longgokan sisa, mengatasi masalah pencemaran udara dan meningkatkan tahap kebersihan dan kesihatan penduduk.

Sumber Data
  • Pihak Berkuasa Tempatan

  • Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Butiran Data
A. Jumlah perjalanan kutipan sisa pepejal domestik berdasarkan bilangan ditetapkan pada tahun kajian.
B. Jumlah perjalanan kutipan sisa pepejal domestik berdasarkan jadual yang ditetapkan pada tahun kajian.

 

 

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaia

IT2 – P2 = ( A / B ) x 100

Di mana:

A =   Jumlah perjalanan kutipan sisa pepejal domestik berdasarkan bilangan ditetapkan di kawasan kajian pada tahun kajian

B =   Jumlah perjalanan kutipan sisa pepejal domestik berdasarkan jadual yang ditetapkan di kawasan kajian pada tahun kajian

100% mengikut jadual (Paling Memuaskan)

65%-99% mengikut jadual (Memuaskan)

<65% mengikut jadual (Tidak Memuaskan)

3

 

2

 

1

100% mengikut jadual