| Selamat Datang: Tetamu
Loading page, please wait ...

Bengkel MURNInets

 

Perkara Bengkel Penambahbaikan dan Pengukuhan Penunjuk Bandar Mampan (MURNInets) Bersama Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Semenanjung Malaysia dan Agensi Teknikal Bagi Tahun 2016
Tarikh 20 - 21 April 2016 (Rabu - Khamis)
Masa 8.00 pagi - 5.00 petang
Tempat Dewan Kristal, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), Putrajaya